Pianonviritys
Juuso-Ville Sivula

Koulukatu 12 D 18
92100 Raahe


Puh: 040 865 4803

vaimenna musiikki
 

Pianon omistajalle

Hyvän soittovireen ja soittotuntuman säilyttämiseksi tulee pianoa virittää ja huoltaa säännöllisesti. Piano olisi hyvä virittää vähintään kerran vuodessa. Uusia pianoja täytyy virittää huomattavasti useammin kielten venymisen takia.

Ensimmäiset viisi vuotta kielet venyvät hyvin nopeasti ja viritys tulisi suorittaa vähintään kaksi - kolme kertaa vuodessa. Kymmenen vuotta vanhoissa pianoissa kielten venyminen alkaa olla jo hyvin vähäistä ja suurimmat vireenvaihtelut johtuvat kosteuden vaihteluista. Puinen kupera äänipohja elää kosteuden vaihdellessa ja se aiheuttaa vireenvaihtelut.

Pianon koneiston säätö muuttuu myös ajan mittaan puun eläessä ja huopa sekä verka osien kuluessa, puuosien elämisestä johtuu myös koneistoruuvien löystyminen. Koneiston säädöt vaikuttavat suoraa soittotuntumaan. Säännöllisesti huolletulla pianolla on helppo soittaa.